வீரமுனையிற்கு
வரவேற்கின்றோம் ...


கிழக்கிலங்கையில் வீரமுனையிற்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். 

இது எங்கள் வீரமுனைக் கிராமத்திற்கான இணையத்தளம். 

                            
  
http://www.veeramunai.com/our-village
 

நிகழ்வுகள்

Showing posts 1 - 6 of 455. View more »

 

இன்றைய குறள்

வாழ்த்துக்கள்

 • பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் வீரமுனையை சேர்ந்த பரமேஸ்வரன் ரஜனி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வி மதுஷிகா நேற்று (18/01 ...
  Posted Jan 21, 2015, 6:02 PM by Veeramunai Com
 • பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் வீரமுனையை சேர்ந்த சற்குணராஜா பேபிராணி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வி லிதிஸ்ர ...
  Posted Jan 16, 2015, 5:53 PM by Veeramunai Com
 • பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் வீரமுனையை சேர்ந்த முரளிதரன் சுஜிந்தா தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் கவினேஷ் நேற ...
  Posted Jan 8, 2015, 5:18 PM by Sathiyaraj Thambiaiyah
 • பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் வீரமுனையை சேர்ந்த சுரேஷ் கல்பனா தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் கபிலேஷ் நேற்று (27 ...
  Posted Dec 28, 2014, 5:10 PM by Sathiyaraj Thambiaiyah
Showing posts 1 - 4 of 178. View more »

Follow on Twitter

Find us on Facebook

நினைவலைகள்

 • கண்ணீர் அஞ்சலி இணையக்குழு (Web Team) சார்பான எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்ற ...
  Posted Jan 9, 2015, 7:30 PM by Sathiyaraj Thambiaiyah
 • கண்ணீர் அஞ்சலி இணையக்குழு (Web Team) சார்பான எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்ற ...
  Posted Dec 22, 2014, 12:40 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah
Showing posts 1 - 2 of 42. View more »