வீரமுனையிற்கு
வரவேற்கின்றோம் ...


கிழக்கிலங்கையில் வீரமுனையிற்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். 

இது எங்கள் வீரமுனைக் கிராமத்திற்கான இணையத்தளம். 

                            
  
http://www.veeramunai.com/our-village
 

நிகழ்வுகள்

Showing posts 1 - 5 of 436. View more »

 

இன்றைய குறள்

வாழ்த்துக்கள்

 • பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் வீரமுனையை சேர்ந்த மோகன் தேவி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வி கஜமுகவர்ஷா அவர்கள் தனது 9வது ப ...
  Posted by Veeramunai Com
 • பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் வீரமுனையை சேர்ந்த விஜயானந்தன் கிருபராணி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் மகிஷாம் அவர ...
  Posted Oct 12, 2014, 6:28 PM by Sathiyaraj Thambiaiyah
 • பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் வீரமுனையை சேர்ந்த நாகராஜன் கண்ணகை தம்பதிகளின் இரட்டை செல்வங்களான டிஷாம்பவன், டிஷ ...
  Posted Sep 27, 2014, 10:14 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah
 • பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் வீரமுனையை சேர்ந்த சிவசங்கர் சுமதி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வி பவிஷாரணி அவர்கள் தனது 8வத ...
  Posted Sep 22, 2014, 10:37 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah
Showing posts 1 - 4 of 170. View more »

Follow on Twitter

Find us on Facebook

நினைவலைகள்

 • கண்ணீர் அஞ்சலி இணையக்குழு (Web Team) சார்பான எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்ற ...
  Posted by Sathiyaraj Thambiaiyah
 • கண்ணீர் அஞ்சலி இணையக்குழு (Web Team) சார்பான எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்ற ...
  Posted Oct 3, 2014, 3:44 AM by Veeramunai Com
Showing posts 1 - 2 of 38. View more »