வீரமுனையிற்கு
வரவேற்கின்றோம் ...


கிழக்கிலங்கையில் வீரமுனையிற்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். 

இது எங்கள் வீரமுனைக் கிராமத்திற்கான இணையத்தளம். 

                            
  
http://www.veeramunai.com/our-village
 

நிகழ்வுகள்

Showing posts 1 - 5 of 472. View more »

 

இன்றைய குறள்

வாழ்த்துக்கள்

 • பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் வீரமுனையை சேர்ந்த சிவசங்கர் சுமதி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் ஜசாந்கித் அவர்கள் ந ...
  Posted Apr 11, 2015, 10:29 PM by Sathiyaraj Thambiaiyah
 • பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் வீரமுனையை சேர்ந்த ரவீந்திரன்-ராஜி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வி டிலாணிக்கா அவர ...
  Posted Apr 8, 2015, 4:32 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah
 • பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் வீரமுனையை சேர்ந்த இதயராஜ் தீபா தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வி பவாஜினி அவர்கள் இன்று (05 ...
  Posted Apr 5, 2015, 5:57 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah
 • பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் வீரமுனையை சேர்ந்த தயாளன் நிசாந்தினி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வி மிருதிஹா அவர ...
  Posted Mar 30, 2015, 9:13 PM by Sathiyaraj Thambiaiyah
Showing posts 1 - 4 of 194. View more »

Follow on Twitter

Find us on Facebook

நினைவலைகள்

 • கண்ணீர் அஞ்சலி இணையக்குழு (Web Team) சார்பான எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்ற ...
  Posted Apr 13, 2015, 3:00 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah
 • கண்ணீர் அஞ்சலி இணையக்குழு (Web Team) சார்பான எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்ற ...
  Posted Mar 22, 2015, 2:09 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah
Showing posts 1 - 2 of 45. View more »