வீரமுனை கண்ணகி அம்மன் ஆலய கல்யாணகால் வெட்டும் நிகழ்வு

வீரமுனை ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய வருடாந்த உற்சவத்தின் இன்றைய  தினம் (2018.05.27) கலியாண கால் வெட்டும் நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

1 29

1 29

1 29

1 29

1 29

1 29

1 29

1 29

1 29

1 29

1 29

1 29

1 29

1 29

1 29

அதிகம் வாசித்தவை