சுவாட் அமைப்பினால் சுயதொழில் கடன் வழங்கும் நிகழ்வு

சுவாட்  அங்கத்தவர்களுக்கான சுயதொழில் கடன் வழங்கும் நிகழ்வு நேற்று (27/03/2018) வீரமுனை சுவாட் பிரதேச காரியாலயத்தில் பிராந்திய இணைப்பாளர் T.திசானி  தலைமையில் இடம்பெற்றது. 

இதன்போது சுவாட் அமைப்பில் அங்கத்தவர்களாக செயற்பட்டு வரும் வீரமுனை, மட்தரவை, சொறிக்கல்முனை, வளத்தாப்பிட்டி ஆகிய கிளைகளில் உள்ள 19  அங்கத்தவர்களுக்கு தங்களது சுயதொழிலை ஊக்கிவிக்கும் நோக்கில் ரூபா 2,052,000/= பெருமதியான கடன் அவர்களது சுயதொழிலுக்கு ஏற்ப பிரித்து வழங்கப்பட்டது.

 
DSC09838

 

அதிகம் வாசித்தவை